Konstituering af bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen 28.februar 2018 er gemt under Generalforsamling.

Til orientering har bestyrelsen efterfølgende konstitueret sig således, at Jan Jørgensen er formand, Helle Rosendal Brøndum er næstformand, Henrik Sandberg er kasserer og Poul Henrik Brøndum er sekretær.