Konstituering af bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen 23.februar 2016 er gemt under Generalforsamling.

Til orientering har bestyrelsen efterfølgende konstitueret sig således, at Rene Laursen er formand, Morten Baden fortsætter som kasserer og Michael Lind-Frandsen er sekretær.

Referat fra første møde i den nye bestyrelse er gemt under Mødereferater.