Bestyrelsen er konstitueret

Bestyrelsen har konstitueret sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2023.

Se under “Bestyrelsen”